Všetky Pohľad

Zodpovedný prístup k plneniu povinností

#POHĽAD| Vo firme Schachermayer robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu.

Za svoju aktivitu sme získali certifikát "Enviromentálne zodpovedný výrobca". 

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK ocenila svojich klientov.

„Klientom, ktorí nám vyjadrili dôveru, sme prvýkrát za rok 2021 vystavili certifikát Environmentálne zodpovedného výrobcu, ktorý potvrdzuje ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov,“ povedal riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň.

 

 

( )