Ľudia v spoločnosti Schachermayer

Kompetentnosť, spoľahlivosť, motivácia a iniciatíva - to sú vlastnosti, ktorými sa vyznačujú zamestnanci spoločnosti Schachermayer.

Voľné miesta

Neustále odborné vzdelávanie

Zamestnanci spoločnosti Schachermayer sa neustále vzdelávajú v súlade s požiadavkami trhu a technickými vlastnosťami sortimentu, resp. svojho špecializovaného odboru. Spoločnosť Schachermayer podporuje systematickú výmenu skúseností medzi zástupcami dodávateľských firiem a svojimi zamestnancami. Ich znalosti sa stále rozvíjajú formou školení a seminárov.

„Rodinný podnik“

Členovia rodiny Schachermayer patria už do šiestej generácie úspešného príbehu tohto podniku. Opierajú sa pritom o zamestnancov, ktorí sa dlhodobo osvedčili.

Mnohí bývalí spolupracovníci odporúčajú svojim deťom či dokonca vnúčatám a príbuzným "svoj" podnik na vykonávanie svojej profesie.