Všetky Prax

Predcházanie montážnym chybám

#PRAX | Vyvŕtané otvory sa vytrhávajú, prekračujú maximálny prípustný rozmer a zväčšujú sa pri každom pokuse o zavŕtanie skrutky a vy nemôžete nájsť vhodné hmoždinky? Príčinou sú často typické chyby pri používaní. Pokiaľ nepoznáte štruktúru steny, odporúčame použiť hmoždinku Fischer-Duopower. Táto inteligentná dvojzložková univerzálna hmoždinka je vhodná na upevnenie do všetkých stavebných materiálov. Umožňuje pestrú škálu použitia len s jednou hmoždinkou.

Nedostatočná hĺbka vŕtania

Pokiaľ je hĺbka vyvŕtaného otvoru príliš malá, skrutka dosiahne rýchlo spodnú časť vyvŕtaného otvoru, a keď ňou ďalej otočíte, zlomí sa. Tomu by sa malo za každú cenu zabrániť. Železné pravidlo hovorí: priemer vyvŕtaného otvoru by mal byť rovnako veľký ako plastová hmoždinka. Skrutka musí byť usadená dostatočne hlboko. Aby to bolo možné dosiahnuť, musí byť skrutka dlhšia ako hmoždinka a pripevňovaný diel, vtedy je ukotvenie dostatočne pevné.

Nesprávny spôsob vŕtania 

Je obzvlášť dôležité vybrať ten správny nástroj na vyvŕtanie otvoru a vloženie hmoždiniek. Príklepová vŕtačka je považovaná za univerzálny nástroj, avšak mala by sa používať skôr na tvrdý materiál ako je betón, na rozdiel od iných stavebných materiálov, ako sú napríklad dierované tehly. Pokiaľ sa tu použije vŕtacie kladivo alebo príklepová vŕtačka, výrazne sa tým zníži únosnosť.

Príliš krátka hmoždinka

Predovšetkým v nájomných bytoch nepoznáme štrukturálne zloženie steny. Pokiaľ by ste aj napriek tomu chceli niečo ukotviť do podkladu, urobte najskôr skušobný vrt. Týmto spôsobom je možné určiť stavebný materiál na základe prachu z vŕtania. Je dôležité vedieť, či je vždy ukotvený v nosnom podklade. Častou chybou je upevnenie len v omietke alebo v nenosných vrstvách stien. Je preto lepšie vopred určiť požadovanú dĺžku hmoždinky, aby mohla byť bezpečne ukotvená v nosnom podklade.

Nesprávne použitie chemickej hmoždinky

Injektážne systémy sú už dlho žiadané. Pokiaľ nespotrebujete celú kartušu, použitý zmiešavač včas odskrutkujte a vyhoďte. Kartušu dobre uzatvorte a môžete ju použiť opakovane, vždy však s novým zmiešavačom. Až ju nabudúce použijete, vytlačíte z nej iba živicu. To znamená, že produkt už nestvrdne a ani po dlhom čakaní v ňom nie je možné ukotviť. Užívatelia môžu injektážnu maltu používať dlhú dobu, pokiaľ ju skladujú v tme a chlade.

Opotrebovaný vrták

Vrták už vypadá trochu opotrebovaný, ale nemáte nový. Pozor: Kto pracuje so silne opotrebovaným náradím, bude mať problémy s ukotvením, najmä v betóne alebo pri zasadení výstuže, takže nakoniec nebude možné hmoždinku dostatočne zasunúť a bude vyčnievať.

 

WEBKATALOG: fischer Duopower

VIDEO: fischer DuoPower

( )