Všetky Prax

Obmedzenie používania výrobkov obsahujúcich diizokyanáty

#PRAX | Na základe požiadaviek EU 2020 / 1149 - sa od 24.8. 2023, pre priemyselné a profesionálne použitie produktov s obsahom diisokyanátov vyšších ako 0,1% vyžaduje odborná príprava. Dôvodom sú škodlivé účinky tohto materiálu na zdravie. Týka sa všetkých látok, aj ich súčastí, zložiek a zmesí s koncentráciou diizokyanátu vyššou alebo rovnou 0,1 %.

Čo sú to diizokyanáty?

Diizokyanáty sú látky, ktoré majú pri kontakte dráždivý účinok na dýchacie cesty a pokožku. Používajú sa v širokom spektre priemyselných odvetví a aplikácií, predovšetkým na výrobu polyuretánových materiálov, ako sú peny, tmely, lepidlá alebo nátery. Najčastejšou formou expozície je vdychovanie výparov a priamy kontakt s nechránenou pokožkou aplikátora. Pri práci s polyuretánovými zmesami možno očakávať koncentrácie vo vzduchu, najmä v kombinácii s nie veľmi účinným vetraním.
Od roku 2020 sú diizokyanáty zaradené do zoznamu obmedzených látok. Prechodné obdobie na zavedenie opatrení na zaobchádzanie s nimi sa končí v roku 2023. Cieľom nariadenia EÚ 2020/1149 je ochrana zdravia a zníženie zdravotných rizík pri aplikácii profesionálnymi | priemyselnými pracovníkmi, ktorí používajú výrobky obsahujúce diizokyanáty v zmesi v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Od 24. augusta 2023 sú všetci pracovníci v prevádzkach, kde existuje riziko expozície tejto látky, povinní absolvovať školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov. Školenie je platné všeobecne pre produkty obsahujúce diizokyanáty, nevzťahuje sa na konkrétneho výrobcu alebo výrobok. Uvedené školenie je potrebné absolvovať minimálne raz za 5 rokov. 

Školenie môžete absolvovať online na stránkach, napr: https://safeusediisocyanates.eu/sk/ alebo https://isopa-aisbl.idloom.events/048-sk

Kurzy a školenia na stránke safeusediisocyanates.eu sú platené, ale vďaka spolupráci s našimi dodávateľmi môžete získať potrebné školenia úplne zadarmo. Pri registrácii použite nasledujúci zľavový kód:

Illbruck: FEICA_21_C24

Henkel: FEICA_21_DCM12

 

Spoločnosť Schachermayer ako veľkoobchod je distribútorom a dodávateľom, nie výrobcom.  Nemá teda povinnosť vykonávať takéto školenie. 

( )