Všetky Prax

FESTOOL - DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Festool

V rámci preventívnej ochrany spotrebiteľov a s cieľom predísť možným škodám a zraneniam vrátane ohrozenia života a zdravia Vás urgentne žiadame o súčinnosť

Vyhlásenie spoločnosti FESTOOL, ktorá je našim dlhoročným obchodným partnerom:

V spoločnosti Festool sme hrdí na kvalitu a trvanlivosť našich výrobkov. Bezpečnosť nášho náradia, a teda aj našich zákazníkov, je vždy našou najvyššou prioritou. Preto by sme vás dnes radi informovali o bezpečnostnom opatrení prijatom z našej vlastnej iniciatívy.

V rámci nášho priebežného monitorovania a hodnotenia kvality výrobkov boli v ojedinelých prípadoch vážne náznaky toho, že vyššie uvedené pokosové píly, ktoré sú teraz staršie ako 10 rokov, predstavujú bezpečnostné riziko. V malom počte prípadov sa píla miestami zahriala a začala tlieť vo chvíli, keď bola píla pripojená k elektrickej sieti. To znamená, že - aj keď sa k nám doteraz žiadna správa o niečom takom nedoniesla - za nepriaznivých okolností by mohlo dôjsť ku vzplanutiu a oheň by mohol preskočiť aj na ďalšie predmety a rozšíriť sa. 

V rámci preventívnej ochrany spotrebiteľa a za účelom zabránenia možným škodám a úrazom, vrátane ohrozenia zdravia a života, vás naliehavo žiadame o vašu asistenciu.

Zástrčka by nikdy nemala zostať pripojená k elektrickej sieti! Dotknuté produkty sa musia urgentne opraviť!
Dotknuté produkty: Festool kapovacie píly Kapex KS 88 a Kapex KS 120; Obdobie výroby: 2007 až 02/2010

V rámci preventívnej ochrany spotrebiteľov a s cieľom predísť možným škodám a zraneniam vrátane ohrozenia života a zdravia Vás urgentne žiadame o súčinnosť. Či je Váš produkt dotknutý, si môžete zistiť na webovej stránke (www.festool.com/retrofit), a to vložením čísla zariadenia (T č.) a sériového čísla (S č.) Vášho zariadenia KAPEX: Skontrolujte prosím, či Vaša píla nepatrí medzi dotknuté produkty

Formulár na on-line overenie

 

Ďakujeme za spoluprácu

( )