Coronavírus

Aktuálne informácie pre zákazníkov | Pondelok, 19.04.2021

Zákaznícky servis na Slovensku:

Poradenské centrum SCH v Bratislave je opäť štandardne otvorené!

Ďakujeme za rešpektovanie ochrany zdravia našich zamestnancov ako aj Vás.

Tel.: +421 2 4820 2700

Email: info@schachermayer.sk

WEB: https://webshop.schachermayer.com/cat/sk-SK

Vývoj aktuálnej situácie naďalej sledujeme. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme za dôveru a ostávajte v zdraví!

 (Autor: Zuzana Zajacová Puhallová, 19.04.2021 )