Coronavírus

Aktuálne informácie pre zákazníkov | piatok, 3.4.2020

Našou prioritou naďalej ostáva ochrana zdravia vás zákazníkov, dodávateľov a našich zamestnancov. Chceme sa správať zodpovedne a učiniť všetky potrebné opatrenia pre minimalizáciu následkov súčasnej situácie. Preto sú prijaté nasledovné opatrenia:

Zákaznícky servis na Slovensku

V nadväznosti na aktuálne vládne opatrenia týkajúce sa eliminácie šírenia koronavírusu Covid-19 a súčasne zohľadňujúc ochranu zdravia vás zákazníkov a našich zamestnancov vám zasielame aktuálne informácie o krokoch v našej spoločnosti:

 
Vývoj aktuálnej situácie naďalej sledujeme. O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať. 

Ďakujeme za dôveru a pochopenie a ostávajte v zdraví!