Technické uvedenie strojov do prevádzky

Hladký priebeh k začatiu výroby

Náš tím servisných technikov sa postará o organizáciu, montáž a technické uvedenie nových ako aj používaných strojov zo sortimentu Schachermayer do prevádzky. Prevedú zaškolenie obsluhy a kontrolu základných a bezpečnostných funkcií stroja.

Výhody pre Vašu spoločnosť

  • nákup a uvedenie do prevádzky z jednej ruky
  • minimalizácia organizačných nákladov
  • odborná montáž strojov
  • po odovzdaní je stroj pripravený k prevádzke
  • technická inštruktáž poskytuje istotu pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky stroja

Podmienky

  • Musia byť zabezpečené stavebné, konštrukčné a technické podmienky a voľný prístup k miestu inštalácie stroja.