Servis a opravy strojov

Rýchla oprava – krátke prestoje

Stroje a zariadenia z nášho sortimentu servisujú naši skúsení technici, ktorí stroje a zariadenia skontrolujú, určia a opravia poruchu a následne uvedú zariadenia opäť do prevádzky.

Výhody pre Vašu spoločnosť

  • oprava rôznych typov drevoobrábacích / kovoobrábacích strojov z jednej ruky
  • rýchle reakčné časy
  • odstránenie porúch v krátke dobe – minimalizovaný výpadok výroby

Podmienky

  • Platí pre stroje zakúpene v našej spoločnosti  Schachermayer.
  • Zabezpečiť voľný prístup k strojom.