Prezentácia strojov s možnosťou predvedenia

Jasno pri rozhodnutí o nákupe strojov

Stroje umiestnené na predajni SCH v Bratislave a v Maschinenzentrum v rakúskom Linci sú pripravené na predvádzanie. Pri vybraných typoch strojov je možné skúšobné opracovanie dielcov/obrobkov.

Výhody pre Vašu spoločnosť

  • stále aktuálna ponuka vystavených strojov
  • stroje sú pripravené na predvádzanie
  • odborná inštruktáž zo strany obchodných zástupcov pre predaj strojov alebo servisných technikov
  • pri vybraných exponátoch je možná skúšobná prevádzka
  • porovnanie medzi rôznymi vybaveniami strojov
  • istota pri rozhodovaní o nákupe strojov