Logistika pre stroje a zariadenia

Bezpečné dodanie bez námahy

Vybavíme za Vás celkovú organizáciu a koordináciu odbornej prepravy ako aj umiestnenie stroja vo výrobe.

Výhody pre Vašu spoločnosť

  • spolupráca so skúsenými prepravcami strojov a zariadení
  • istota a kompetencia – minimálne riziko
  • vrátane poistenia až po umiestnenie stroja vo výrobe (pri okamžitom umiestnení ihneď po dodaní)
  • poskytnutie potrebných prepravných pomôcok, napr. zdvižný vozík, prepravné valce pre ťažký náklad atď.
  • značná úspora nákladov a času

Podmienky

  • Poskytnutie všetkých relevantných informácií o stavebných dispozíciách a obmedzeniach na mieste, napr. schody, poschodia, zaťaženia stropov a pod.