Aplikácia EASY ASSEMBLY

Aplikácia EASY ASSEMBLY
Používanie chytrých mobilných telefónov zvyšuje produktivitu práce najmä vďaka mobilným aplikáciám, ktoré zjednodušujú alebo urýchľujú niektoré biznis procesy. Novinkou, ktorú ponúka firma Blum je Aplikácia EASY ASSEMBLY.

Digitálny nástroj pre montérov
Nachádzate sa na montáži nábytku a nemáte práve poruke návod na montáž? Hľadáte optimálne nastavenie pre obrazec medzier? Aplikácia EASY ASSEMBLY dáva odpoveď na otázky súvisiace s montážou, napr. pri bezpečnom osadzovaní a presnom nastavovaní kovaní Blum. Mimoriadne praktické: podstatné a aktuálne montážne informácie máte vždy po ruke – na vašom mobilnom zariadení. Šetrí to čas a zaisťuje vysokú kvalitu montáže nábytku najvyššej kvality.

Aké sú výhody mobilnej aplikácie?
Interaktívna
Interaktívne aplikácie, ako je Augmented Reality, sú virtuálnou pomôckou pri hľadaní umiestnenia kovania a jeho nastavenia.
Názorná
Užitočné montážne filmy podrobne a zrozumiteľne demonštrujú jednotlivé pracovné kroky a spôsoby nastavenia.
Kompletná
Aplikácia EASY ASSEMBLY obsahuje všetky návody na montáž, usporiadané podľa skupín výrobkov.

Prevezmite si bezplatnú aplikáciu na váš smartfón alebo tablet s operačným systémom Android alebo iOS.
Prevezmite si aplikáciu EASY ASSEMBLY pre iOS
Prevezmite si aplikáciu EASY ASSEMBLY pre Android

Viac informácií a bezplatnej aplikácií nájdete na stránke www.blum.sk

21. apríl 2017 | jv | Facebook | Twitter