TOP-služby zákazníkom

Tím technikov firmy Schachermayer je so strojmi vysokej technologickej úrovne veľmi dobre oboznámený.

SCH-servisný technik je skúsený odborník

Zamestnanci oddelenia „Služby zákazníkom“ vo firme Schachermayer absolvujú odborné školenie priamo u výrobcov strojných zariadení. Z tohto dôvodu sú neustále na aktuálnom stave technického vývoja a zároveň neustále informovaní o najnovšom technologickom vývoji.

Výrobcovia známych značiek strojov a strojných zariadení v obore drevoobrábania preto bez akýchkoľvek pochybností a s dôverou vkladajú servisné zásahy na strojoch ich výroby do rúk Schachermayer technikom.

Kontakt

Naša služba zákazníkom je vám neustále k dispozícii.

Tel.: +421 2 4820 2772 Fax: +421 2 4820 2742
(platí pre stroje a zariadenia.)
E-Mail: stroje-kovo@schachermayer.sk

Prvotná diagnóza po telefóne – alebo servisný zásah na mieste

Spojte sa telefonicky so servisným tímom firmy Schachermayer a detailne popíšte vašu požiadavku. Na základe vašich informácií môže vyškolený technik už na diaľku stanoviť prvotnú diagnózu. Niekedy vystačí len malá rada zo skúsenosti a porucha je odstránená. V inom prípade vás navštívi náš technik osobne a popísanú poruchu na mieste odstráni.

Férový modus vyúčtovania

Vyúčtovanie nasleduje podľa regionálnych taríf, ktoré sa počítajú od hlavného mesta do sídla zákazníka (Bratislava).