Modely financovania

S rôznymi modelmi financovania môžeme vyjsť v ústrety partnerom firmy Schachermayer pri ich individuálnych požiadavkách.

Partneri firmy Schachermayer profitujú z našej počítačovej siete

Schachermayer spolupracuje už niekoľko desaťročí s renomovanými bankami. Táto dlhoročná spolupráca prináša našim partnerom jednoznačné výhody pri financovaní v oblasti investičných úverov.

Za asistencie skúsených bankových odborníkov sa vypracujú modely financovania, ktoré presne zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Z krátkodobých, stredne dlhých alebo dlhodobých foriem financovania sa stanoví optimálny variant.

Využitie podpory a zaistenie dotácií

Odborní poradcovia z oblasti kovoobrábacích strojov sú veľmi dobre informovaní a pripravení odovzdať partnerom firmy Schachermayer všetky aktuálne informácie o verejných podporách a investičných dotáciách.

Prehľad výhod pre partnerov spoločnosti Schachermayer

  • najlepšie podmienky pri okamžitej úhrade vopred, resp. z časti po uvedení do prevádzky
  • zaujímavé ciele pre stredne dlhé platobné lehoty
  • férové platobné podmienky pre dlhodobé splátkové obchody
  • atraktívne lízingové varianty od renomovaných lízingových partnerov
  • odkúpenie použitých strojných zariadení ako čiastočná úhrada pri realizácii investícii do nového strojného zariadenia