Modely financovania

Investície v oblasti strojov a strojných zariadení sú veľmi individuálne – presne ako naše možnosti financovania.

Veľkosť a serióznosť ako základ

Schachermayer spolupracuje už generácie s renomovanými bankami. Toto dlhoročné partnerstvo prináša isté výhody naším zákazníkom, keď sa jedná o modely financovania strojov a strojných zariadení.

Za asistencie skúsených bankových odborníkov sa vypracovávajú modely financovania, ktoré presne zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Z krátkodobých, stredne dlhých alebo dlhodobých foriem financovania sa stanový optimálny variant, ktorý je orientovaný údajmi príslušných hospodárskych predpokladov.

Využitie podpory a zaistenie dotácií z EÚ

Odborní poradcovia z oblasti drevoobrábacích strojov sú veľmi dobre informovaní a pripravení odovzdať partnerom firmy Schachermayer všetky aktuálne informácie o verejných podporách a investičných dotáciách.

Prehľad výhod pre partnerov spoločnosti Schachermayer

  • najlepšie podmienky pri okamžitej úhrade vopred, resp. z časti po uvedení do prevádzky
  • zaujímavé ciele pre stredne dlhé platobné lehoty
  • férové platobné podmienky pre dlhodobé splátkové obchody
  • atraktívne lízingové varianty od renomovaných lízingových partnerov
  • odkúpenie použitých strojných zariadení ako čiastočná úhrada pri realizácii investícii do nového strojného zariadenia