Odsávacia lakovacia stena Super MAX

Odsávacia lakovacia stena Super MAX
Firma SCHUKO vyvinula SUPERMAX – lakovaciu stenu za senzačnú cenu. Vďaka kompaktnej konštrukcii a malej hĺbke, ktorá dovoľuje umiestnenie lakovacej steny blízko steny miestnosti sa SUPERMAX dokonale hodí do malých prevádzok alebo ako druhé pracovné miesto.

Odlučovanie kartónovým filtrom
V prvej fáze filtrácie čiastočky laku unášané prúdom vzduchu narážajú do kartónového filtra. Čiastočky laku smerujú priamo do tzv. „tašiek“ kartónového filtra, kde zostávajú a zatvrdnú. Takto vyčistený vzduch je presmerovaný o 180º a je vedený do druhého stupňa filtrácie. V tejto fáze sú odfiltrované zvyšné čiastočky farieb a lakov. Až potom je vzduch odvedený cez ventilátor do voľného priestoru. Ľahký prístup zaisťuje rýchlu a bezproblémovú výmenu cenovo výhodných filtrov.

• priaznivá nadobúdacia cena
• efektívny odsávací výkon
• možnosť zabudovanej regulačnej klapky umožňuje manuálnu reguláciu odsávania
• Supermax je dodávaný kompletný, vrátane prívodného kábla (7 m), vypínača a motorovej ochrany
• ľahký prístup zaručuje rýchlu a bezproblémovú výmenu cenovo výhodných filtrov
• vysoký stupeň filtrácie vďaka primárnemu a sekundárnemu filtru
• hĺbka steny iba 800mm
• jednoduchá montáž a údržba
• príprava pre možnosť pripojenia vodných vaní Schuko
• rýchly a kvalitný servis
• 3-násobná filtrácia odsatej prebytočnej farby = dlhá životnosť odsávacej lakovacej steny pri maximálnej ochrane životného prostredia

O sortimente drevoobrábacích strojov Vás rád podrobne informuje náš špecialista na tel. čísle: +421 915988371

21. november 2019 | jv | Facebook | Twitter