Stroje a zariadenia vo firme Schachermayer

Spoločnosť Schachermayer má vo svojom sortimente popredné značky drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov. Táto rozmanitosť je na trhu jedinečná a umožňuje SCH Partnerom vždy individuálny výber výrobného zariadenia.

Dôvody, prečo výrobcovia strojov TOP značiek dôverujú firme Schachermayer:

Skúsenosti
Interní a externí zamestnanci SCH (obchodní zástupcovia) dlhoročne pôsobiaci vo firme sú dôkladne oboznámení s jej činnosťou a ponúkanými výrobkami. Skúsenosť a kompetentnosť – práve v „High tech“ sektore kovoobrábacích strojov – sú zaručené.

Najvyššia kvalita
Poprední výrobcovia renomovaných značiek dôverujú firme Schachermayer ako reprezentantovi – niektorí už viac ako 50 rokov.

Predvádzacie kapacity
SCH centrum strojov s rozlohou takmer 4000 m2 umožňuje prezentáciu predvádzacích strojov najnovšej generácie. Ich rozmanitosť umožňuje na mieste individuálne porovnávania. Informovanie sa pred investíciou.

Referencie
Viac ako 80.000 zákazníkov v tuzemsku a zahraničí dôverujú dodacím a servisným schopnostiam firmy Schachermayer.

Najlepšie zorganizovaný zákaznícky servis
Servisné služby sú poskytované na vysokej úrovni a pri výhodných regionálnych servisných sadzbách účtovaných z hlavného mesta Bratislava.

Zásobovanie náhradnými dielmi
Zabezpečené zásobovanie náhradnými dielmi vo firme Schachermayer prebieha podľa množstva a nie podľa zváženia nákladov. Zásada: Radšej mať na sklade dvojmo alebo trojmo, ako nemať k dispozícii vôbec!