Žiadosti o miesta on-line

Vyplňte celý nasledujúci kontrolný zoznam. Ozveme sa Vám čo najrýchlejšie a samozrejme zaručujeme Vám absolútnu ochranu osobných údajov!

Povinné polia sú označené*:

Uchádzam sa o miesto*:
Oslovenie/titul: Telefón:
Meno*: E-Mail:
Priezvisko*: Dátum narodenia (DD.MM.RRRR)*:
Ulica*: Miesto narodenia*:
PSČ/Miesto*: Národnosť*:
Krajina*: Rodinný stav:
  Kedy môžete nastúpiť?:
 
Aktuálny hrubý príjem: Požadovaný hrubý príjem:
Ste vo výpovednej lehote?: Máte záujem o:
Áno Nie Plný úväzok Čiastočný úväzok
Prax
Vzdelanie:
 
Doterajšia pracovná činnosť:
 
Záujmy, schopnosti: