Kontakt na spoločnosť Schachermayer

Máte otázky, zvláštne prianie alebo sa chcete stať súčasťou rodinnej firmy Schachermayer? Potom zvoľte jednu z možností, ktorá Vás pomocou on-line formulára spojí so správnou kontaktnou osobou v spoločnosti Schachermayer.

Mnoho ciest vedie do spoločnosti Schachermayer...

Vyberte si jeden z uvedených odkazov. Vyplňte on-line formulár úplnými údajmi. Naši pracovníci spracujú Vašu požiadavku rýchlo a so snahou nájsť čo najskôr optimálne riešenie.

Registrácia nového zákazníka:
Ste živnostník alebo firma? Spustite on-line formulár a vyplňte ho. Kompletné doklady nám môžete zaslať niekoľkými spôsobmi: e-mailom, faxom alebo poštou. Prípadne všetko odovzdajte osobne v niektorom predajno-poradenskom centre.

Možnosti odoslania žiadosti:
Pošlite nám doklady e-mailom, faxom, poštou alebo doručte osobne do predajno-poradenského centra spoločnosti Schachermayer.